آراد جوونمآراد جوونم، تا این لحظه 9 سال و 24 روز سن دارد
آرین جوونمآرین جوونم، تا این لحظه 7 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

مامان لیلی و بابا علی با آراد و آرین جون