مامان لیلی و بابا علی با آراد و آرین جون

گل پسرم شاپسرم تولدت مبارک

                                                     سلام سلام سلام به همه دوستای خوبمون واقعا من مامان تنبلی هستم خودم میدونم اما شرمنده همه دوستان و فسقلی های خودم هستم.  راستش تو این دو ماه هم که گذشت واقعا اتفاق خاصی نیافتادو خبر خاصی هم نشد و حسابی به معنای واقعی روزمرگی کردیم. آرین جیگر مامان که حسابی تو حرف زدن راه افتاده و تا دلتون بخواد شیرین زبون ش...
10 دی 1392
1